Sund Kommunikation

Kommunikation handler om at få et budskab ud til modtageren. Hos Sund Kommunikation er vi specialiseret i kommunikation målrettet forbrugerne, særligt FMCG inden for sundhedsbranchen. Vi har stor erfaring med branchen samt målgruppen, og holder os løbende up-to-date på trends og tendenser og kan derfor skabe præcis den vinkel, der gør, at netop DIT produkt får omtale, hvad enten der er tale om dagsmedier, lifestyle medier, sociale medier eller hos influencere.

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?


Patricia Wilson (Sund Kommunikation) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Sund Kommunikation

Violvej 4
4000 Roskilde
CVR-nr: 37 22 53 98
Telefon: 26432184 
E-mail: patricia@sundkommunikation.nu


Formålene med vores behandling af personoplysninger:

Hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du tilhører pressen (herunder også influencere) behandler vi dine personoplysninger i følgende systemer:

Når vi sender en pressemeddelelse fra Sund Kommunikations eget mailsystem, behandler vi følgende personoplysninger:

Formål: at give dig nyheder om de brands, vi repræsenterer, og et eventuelt tilbud om at få nye produkter tilsendt.  Hvilke typer personoplysninger behandler vi? Din mailadresse, titel, navn samt adresse. 

Når vi sender invitationer til events fra Sund Kommunikations eget mailsystem, behandler vi følgende personoplysninger: 

Formål: At invitere dig til events/happenings hvor du får oplysninger om et nyt produkt fra et af de brands, vi repræsenterer.  Hvilke typer personoplysninger behandler vi? Din mailadresse, titel, navn og eventuel adresse ved fysiske udsendelser.

Henvender du dig som presse (herunder også influencere), med henblik på samarbejde af hvilken given art med enten Sund Kommunikation, eller et af de brands Sund Kommunikation repræsenterer, vil vi altid checke din Facebookprofil, instagramkonto, og andre SoMe platforme. Dette gør vi selv på manuel vis.

Er du kunde hos Sund Kommunikation behandler vi dine personoplysninger i følgende systemer:

Når vi sender fakturaer sker det manuelt samt gennem Nemportal, og her behandler vi følgende personoplysninger:

Formål: at sende dig faktura for Sund Kommunikations arbejde Hvilke typer personoplysninger behandler vi? Navn, stilling, firmanavn, CVR, mailadresse, fysisk adresse. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Hører du under presse (herunder hører også influencere), er retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger følgende: Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger er baseret på samtykke. Er du kunde hos Sund Kommunikation, er retsgrundlaget baseret på, at vi ikke kan udføre vores kontraktlige forpligtelser over for kunden, uden personoplysninger.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Hører du under presse (herunder hører også influencere) og er en del af Sund Kommunkations medieliste, så er det en liste som er opbygget igennem Sund Kommunikations levetid. Vi har dine kontaktoplysninger enten fra nettet (hvis dine oplysninger ligger offentligt tilgængeligt, hvilket er tilfældet hvis du hører til et medie), eller ved at du selv har sendt os dine kontaktinformationer i forbindelse med udsendelse af produkter. Er du kunde hos Sund Kommunikation har vi dine kontaktoplysninger i forbindelse med opstart af samarbejde.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Er du presse (herunder hører også influencere): Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på udelukkende at behandle dine personoplysninger så længe de er relevant. Vi vil tage udgangspunkt i din aktivitet i branchen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Er du kunde: Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er kunde hos Sund Kommunikation. I dette indgår, at et samarbejde først er endeligt afsluttet, hvis kunden har udtrykt dette skriftligt. Dette skyldes, at Sund Kommunikation ofte arbejder på projektbasis med spontane projekter fordelt over året. Sund Kommunikation beholder ligeledes gamle fakturaer, hvor personoplysninger fremgår. Dette i forhold til skatte-tekniske forhold. 

Dine rettigheder

Du har, efter databeskyttelsesforordningen, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden et eventuelt samarbejde ophører. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1 version af Sund Kommunikations persondatapolitik, udarbejdet d. 25. maj 2018.